reference dle měst


 

Mělník


Výstavba výrobního objektu firmy FREUDENBERG Mělník. Kompletní dodávka ZTI, UT a rozvodů plynu  
Investor / Generální dodavatel    FREUDENBERG  /  GOLDBECK Bau
Termín realizace    2004
Rozsah prací    ZTI, UT, plyn
Hodnota díla (souhrn za objekty)    1,5 mil.Kč