reference dle měst


 

Středokluky


Výstavba výrobního objektu firmy Hörmann. Kompletní dodávka ZTI, UT a rozvodů plynu  
Investor / Generální dodavatel    Hörmann.  /  GOLDBECK Bau
Termín realizace    2003
Rozsah prací    ZTI, UT, plyn
Hodnota díla (souhrn za objekty)    2 mil.Kč